Jak przygotować podbudowę
 

Niedostateczne utwardzenie podłoża, źle wykonana podbudowa, nieodpowiednio dobrany materiał – wszystko to może z czasem doprowadzić do zapadania się nawierzchni i powstawania nierówności w jej obrębie.

Odpowiednia, profesjonalnie przygotowana podbudowa powinna mieć grubość 15-45 cm (w zależności od rodzaju podłoża oraz przewidywanego obciążenia) oraz składać się z kruszywa o frakcji 30-60 mm.

 

Na podbudowie należy wykonać podsypkę o grubości 3-5 cm z piasku o frakcji do 2 mm, ewentualnie grysu lub żwirku o grubości od 1 do 4 mm lub odsiewki kamiennej od 0 do 7 mm. Źle przygotowane podłoże będzie się zapadać. Podłoże musi mieć specjalnie przygotowany grunt. To ma wpływ na wytrzymałość i wodoprzepuszczalność nawierzchni.

 

Każda droga warta jest tyle, ile jej podbudowa – podkreśla Janusz Ostęp, właściciel firmy El-San z Lublina. Dodaje również, że przy zagęszczaniu należy pamiętać o punktach wcześniejszych wykopów pod instalacje elektryczne, sanitarne czy kanalizację. W tych miejscach grunt także powinien zostać skondensowany, w innym razie opady atmosferyczne spowodują zapadanie się nawierzchni.


 
 
 
 
 

INFOLINIA:

600 496 439

608 204 330

copyright © 2019 r. MASTERS      design & engine: http://okinet.pl